WULKANY 2023
Unsplashed background img 2
Regulamin 2023

REGULAMIN

„WULKANY 2023” / 10. edycja

rekreacyjny marsz Nordic Walking w Krainie Wygasłych Wulkanów w Stolicy Polskiego Złota

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / www.psnw.pl / orgabnizator szkoleń instruktorskich, Instytucja Certyfikująca 2 kwalifikacji 

Współpraca: Gmina Miejska Złotoryja / www.zlotoryja.pl

Partner: Polskie Bractwo Kopaczy Złota, Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi

Wydarzenie w ramach projektu pn. „Aktywna Strefa Nordic Walking” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wydarzenia towarzyszące:

III Mistrzostwa w Płukaniu Złota – WULKANY 2023 – udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy-zapisy w sobotę od 15.00 na miejscu (zalew złotoryjski) / zawody będą trwały w g. 18.00 – 19.00, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Termin wydarzenia: 02.09.2023 r./sobota

Miejsce STARTU-METY wszystkich tras: Złotoryja 59-500, woj. dolnośląskie, zalew złotoryjski, ul. Sportowa

Program minutowy wydarzenia-przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu

Biuro WULKANÓW w okolicy pałacyku nad zalewem: czynne w sobotę 02.09.2023 r.:

-dla trasy 40 km: od 5.30 do 6.00

-dla trasy 10 km: od 14.00 do 15.00

-dla trasy 2 km: od 16.00 do 16.30

UWAGA: obowiązkowa rejestracja w biurze WULKANÓW dla wszystkich uczestników wszystkich 3 tras (lista obecności, odebranie przez zapisanych uczestników pakietów startowych)

Start i meta:

-trasa 40 km: start 6.00 (wyjazd wspólnym autokarem na linię startu do Wojcieszowa) (meta ok. 16.00-17.00 – zalew)

-trasa 10 km: start 15.00 (meta ok. 17.00)

-trasa 2 km: start 16.45 (meta ok. 17.00)

1. CHARAKTERYSTYKA, TRASA I CELE WYDARZENIA

Charakter i cel wydarzenia: cykliczny, rekreacyjny, wspólny marsz techniką nordic walking w Krainie Wygasłych Wulkanów, w najstarszym mieście w Polsce - w Złotoryi. Wydarzenie bez formuły rywalizacji „na czas”. 

Celem wydarzenia jest popularyzacja prawidłowej techniki nordic walking, integracja społeczna i środowiskowa, poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez zastosowanie prawidłowej techniki nordic walking, integracja rodzin, poznanie walorów krajoznawczych woj. dolnośląskiego - Złotoryi i okolic, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Organizator (dla chętnych) podaje przebieg trasy jako ślad w pliku .GPX (*dotyczy trasy 40 km). Do wyboru są 3 długości tras: ok. 2 km, ok. 10 km i ok. 40 km. Podczas marszu nie będzie prowadzony pomiar czasu; wydarzenie nie ma charakteru rywalizacji „na czas”.

Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się razem, w jednej, zwartej grupie, a na czele każdej z 3 grup znajdują się instruktorzy prowadzący, którzy nadają tempo i kierunek marszu. Tempo marszu jest rekreacyjne, konwersacyjne i zdrowotne (ok. 4 km/h), dostosowane do większości grupy, a nadają je instruktorzy prowadzący.

Wydarzenie jest podzielone na 3 części: 

a) Trasa 2 km MINI WULKANY

b) Trasa 10 km

c)  Trasa 40 km

Trasa 2 km MINI WULKANY:

Trasa przebiega w okolicy zalewu złotoryjskiego. Do udziału zapraszamy szczególnie najmłodszych uczestników z opiekunami oraz osoby ze schorzeniami, niepełnosprawnościami, seniorów. Trasa jest łatwa. Nawierzchnia: piasek, droga polna, łąka. Marsz będzie wzbogacony o ćwiczenia wzmacniające z kijkami.

Start: 16.45

Meta: 17.00

Trasa 10 km:

Trasa przebiega w okolicy zalewu złotoryjskiego i Jerzmanic Zdroju. Do udziału zapraszamy szczególnie seniorów oraz osoby, które niedawno rozpoczęły swoją przygodę z Nordic Walking. Trasa jest łatwa, z jednym wzniesieniem i ostrym podejściem. Nawierzchnia: droga polna, drobne kamyki, piasek.

Start: 15.00

Meta: 17.00

Trasa 40 km:

Trasa przebiega w okolicy Szlaku Wygasłych Wulkanów. Trasa jest widokowa, pagórkowata, średnio trudna, wymaga od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego oraz odpowiedniego sprzętu i odzieży technicznej. Nawierzchnia: drobne kamyki-30%, drogi leśne i polne-50%, asfalt-20 %.

Start: 6.00 zalew (wspólny transport autokarem do Wojcieszowa na start)

Meta: 16.00 - 17.00

2. OPŁATA STARTOWA I PAKIETY DLA UCZESTNIKÓW 

Pakiet dla każdego uczestnika zawiera:

- okolicznościowy medal "FINISZERA" na mecie, pamiątkowy identyfikator z logo wydarzenia na smyczy na starcie, przewodnik z ćwiczeniami z kijkami PSNW, owocowy posiłek na mecie+woda, opieka instruktorów PSNW na trasie, udział w wydarzeniach towarzyszących. Dodatkowo dla trasy 40 km-transport z zalewu do Wojcieszowa na miejsce startu.

Wpisowe-opłaty startowe:

-dla trasy 2 km-bezpłatnie

-dla trasy 10 km-30 zł/osoba

-dla trasy 40 km-50 zł/osoba

Dane do wpłat:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja

Konto do wpłat: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 / do dn. 20.08.2023 r.

W tytule przelewu: „WULKANY 2023 + imię, nazwisko uczestnika + długość wybranej trasy” (10 km lub 40 km)

Uwaga! Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania wpisowego na innego uczestnika (koszt zmiany=10 zł/osoba)-zgłoszenie mailowe do dnia 20.08.2023 r. mail: biuropsnw@gmail.com

3. ZAPISY I WIEK UCZESTNIKÓW

-zapis tylko elektroniczne! Nie ma możliwości wnoszenia opłat i dokonywania zapisów na miejscu

-zapisy są możliwe do dnia 20.08.2023 r. lub do wyczerpania limitów miejsc

-ilość miejsc jest ograniczona (trasa 2 km = 50 osób, trasa 10 km = 100 osób, trasa 40 km = 50 osób)

Link do zapisów: https://dostartu.pl/wulkany-2023-v9477

Wiek uczestników:

Trasa 40 km: tylko pełnoletni uczestnicy

Trasa 10 km: osoby niepełnoletnie biorą udział tylko i wyłącznie pod opieką swoich rodziców/prawnych opiekunów (którzy towarzyszą im przez cały marsz!)

Trasa 2 km: osoby niepełnoletnie biorą udział tylko i wyłącznie pod opieką swoich rodziców/prawnych opiekunów (którzy towarzyszą im przez cały marsz!)

4. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA (obowiązkowe) dla trasy 40 km

- odpowiedni, adekwatny do warunków atmosferycznych strój sportowy (najlepiej termoaktywna bielizna, nieprzemakalne spodnie i kurtka "oddychająca"), wygodne obuwie dostosowane do pogody i pory roku z antypoślizgową podeszwą, naładowany i sprawny telefon komórkowy z wpisanym numerem telefonu do organizatora (668 005 085), kije do nordic walking, apteczka, czołówka (*mała latarka)

Wyposażenie sugerowane: folia NRC, zapasowe skarpetki, prowiant, ciepły napój w termosie, woda

5. INFORMACJE DODATKOWE (bardzo ważne!)

a) bezpłatne szatnie / toalety: Pałacyk Nad Zalewem w okolicy STARTU-METY

b) bezpłatne parkingi dla wszystkich: wzdłuż ulicy 3 Maja oraz ul. Sportowa (stadion), okolica zalewu (od strony ul. 3 Maja)

c) „zwózka” z trasy 40 km i bezpieczeństwo uczestników: Organizator w wyjątkowych przypadkach zapewni uczestnikom „zwózkę” z ustalonego miejsca trasy (jeżeli uczestnik to zgłosi telefonicznie (668 005 085), w przypadku kontuzji, itp.). Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organizatora telefonicznie o złym stanie swojego zdrowia, a także o ewentualnym zamiarze opuszczenia przez niego trasy / w przypadku np. udania się przez uczestnika do domu. Uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

d) trasa 40 km: organizator udostępni uczestnikom, którzy nie chcą iść w grupie z instruktorami, ślad przebiegu trasy 40 km w pliku .GPX oraz opublikuje poglądowy przebieg trasy do dnia 20.08.2023 r. w pliku .jpg na stronie www.wulkany.com.pl -> w odpowiedniej zakładce „MAPA TRASY 40 km” (do dnia 20.08.2023)

e) zakaz śmiecenia: organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który będzie zaśmiecał trasę

f) zakaz spożywania alkoholu/używek: organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który będzie spożywał alkohol lub używki zmieniające świadomość i szkodzące zdrowiu

g) organizator będzie informował uczestników o bieżących sprawach dot. wydarzenia poprzez maile (które uczestnicy podają przy zapisie) i media społecznościowe (Facebook-wydarzenie WULKANY 2023)

PONADTO:

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, jednocześnie i obowiązkowo wyrażając zgodę na filmowanie i fotografowanie ich w celach promocyjnych przez Organizatora wydarzenia-PSNW.

Dane uczestników są podawane przez nich samych dobrowolnie tylko w formularzu elektronicznym przy zapisach na stronie DOSTARTU.PL (przy zapisach obowiązują odpowiednie klauzule RODO i każdy powinien się z nimi zapoznać). Uczestnicy zapisani mają wgląd w swoje dane osobowe, mogą je modyfikować lub w każdej chwili wykasować z swoim elektronicznym panelu.

KONTAKT DO ORGANIZATORA: TEL. 668 005 085 / EMAIL: biuropsnw@gmail.com / www.wulkany.com.pl

Organizator posiada polisę OC.

Załącznik nr 1 do regulaminu-program minutowy

Termin wydarzenia: 02.09.2023 r.

Wydarzenie główne:

Rekreacyjny rajd Nordic Walking Szlakiem Wygasłych Wulkanów, na 3 dystansach (do wyboru uczestnicy mają: 2 km, 10 km lub 40 km) z nauką techniki Nordic Walking i ćwiczeniami z kijkami, które poprowadzą instruktorzy PSNW. 

Skrócony program:

Miejsce: zalew złotoryjski

- start trasy 40 km: g. 6.00

- start trasy 10 km: g. 15.00

- start trasy 2 km: g. 16.45 (bezpłatnie) + Aktywna Strefa Nordic Walking (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki)

- meta dla wszystkich tras: 17.00 (dla wszystkich: medale, dyplomy, owoce) + inauguracja projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej w Uniwersytecie Ludowym Kultury Fizycznej” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

- od g. 17.00: regionalne mini-stosika i warsztaty z Krainy Wygasłych Wulkanów

- od g. 17.30: występy muzyczne „na żywo” (muzyka regionalna i turystyczna)

- g. 18.00: Mistrzostwa w płukaniu złota (partner: Polskie Bractwo Kopaczy Złota), każdy wypłukane przez siebie (prawdziwe!) złoto zabiera do domu, dla zwycięzców-dodatkowo dyplomy

- ok. g. 21.00: zakończenie wydarzenia

Kontakt do organizatora: biuropsnw@gmail.com / Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i programu wydarzenia 

img


Galeria

fot. www.zlotoryjska.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

tel. 668 005 085 / czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00,
e-mail: biuropsnw@gmail.com
e-mail: prezespsnw@gmail.com

Wydarzenie w ramach projektu pn. "Aktywna Strefa Nordic Walking" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Formularz


Captcha
Proszę o przepisanie znaków z obrazka

Lokalizacja

top